Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

flow
1982 2d38

July 02 2015

flow
Sponsored post
feedback2020-admin

June 30 2015

flow
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaweightless weightless
flow
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
flow
4935 6e1a
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
flow
4777 b251 500

June 13 2015

flow
3563 ed3f
flow
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaborn2die born2die
flow

May 28 2015

flow
4759 e425
Reposted fromrol rol viakotfica kotfica

May 27 2015

flow
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
flow

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaborn2die born2die

May 16 2015

flow
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaoldstuff oldstuff

April 19 2015

flow
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viaiamsuperwoman iamsuperwoman

April 11 2015

6704 9d99
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff

April 04 2015

flow
8171 da1f
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viadusz dusz
flow
3327 704e 500
Reposted fromvanilka vanilka viadusz dusz

April 03 2015

2851 ad89 500

tastefullyoffensive:

Pure evil.

Reposted fromvidiia vidiia viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...